Начало
За нас
Новини
Галерия
Форум
Файлов център
Документи
Подкрепете ни
Връзки
За контакти

Новини

Д-р Т. Балабанов: Пазите Болгария и я припойте Македония кон нея!

Д-р Балабанов е съратник и близък на Михайлов, той е и роднина на българския преводач и литературен теоретик проф. Александър Балабанов

На снимката: Бранко Димчев, братът на Тодор Балабанов, заедно с Ванчо Михайлов.

С тези думи: “Пазите Болгария и я припойте Македония кон нея”,  83-годишният д-р Тодор Балабанов, председател на МПО “Тодор Александров”, Белгия, ще запомни големия комита и деец Иван Михайлов. 
Д-р Балабанов е съратник и близък на Михайлов, той е и роднина на българския преводач и литературен теоретик проф. Александър Балабанов.*

*Интервю на Тася Тасова, АРГО. Публикува се без стилистична редакция с автентичния говор за д-р Тодор Балабанов, който никога не е учил в българско училище.


Д-р Балабанов, фамилното Ви име звучи като това на известния ни литературовед- проф. Александър Балабанов от Щип, Македония. Имате ли роднинска връзка?
Да, яз съм син на негов пръв братовчед.

Вашият роднина Александър Балабанов завършва гимназия в София, а след това и филология в Германия. Как се оказва, че този наш виден учен е свързан с тогавашното ВМРО?
Много ясно. Он е от Щип и е член на Македонскиот научен институт во София, свързан со македонските братства. Ние имахме голема сграда  на ул. Пирот N5 во София.

Не е ли бич за македонистите фактът, че един от най-известните ни преводачи и литературни критици е родом от Щип?
Бич е. И то голем, защото они немат такви ора сега като професор Балабанов. Аз ке вмъкнам тука, че още Райко Жинзифов, е писал стихове;  бракя Миладинови са писале “Болгарски народни песни”, а след тех уще Марко Цепенков, Мисирков, Смирненски – от Кукуш, Вапцаров и много други… Яворов беше задграничен представител на ВМРО и преди тоа войвода. Секи голем болгарски поет е малко или много свързан со Македония.

Разкажете с няколко думи как се озовахте в Белгия? Изобщо нещо повече за семейството си?
Малко преди комунистите во Македония да ни избият, избегаме со баща ми во Болгария. Но се извинувам за язикот, защо немам и еден ден во болгарско училище. Тейко ми се кажува Никола Димчев Балабанов и яз съм бил на 16 годин, кога ме е повлекувал со себе си през планината Огражден. Заселихме се при Владимир Куртев- вторият по ранг човек след Ванчо (б.р. Иван Михайлов), защо Куртев беше член на  Централнио комитет на ВМРО. Той и Димитър Пешев са спасили болгарските евреи от лагерите на смъртта. По-късно Куртев го убия, а баща ми лежа во Белене. От там го пуснаа, оти беше обикновен обущар- нищо, че е бил член на ВМРО- и преминахме во Гърция. От лагера Лаврион ни разпределиха во Белгия.   

Д-р Балабанов, в какво се изразяваше ангажимента Ви към ВМРО?
Яз и брат ми бехме охрана. Както бе и Владо Черноземски, който уби сръбскиот крал во Марсилия.  Живеехме точно срещу балконот на Ванчо и со брат ми се сменувахме да наблюдаваме през снайпер.  Ако Вида Боева (б.р. съратничка на Ванчо Михайлов до смъртта му) или Антон Попов дадеха знак, ке пуцахме на месо натрапникот.  Некой от тех само требваше да фърли нещо през прозореца и веке знаехме, дека има опасност.

Д-р  Балабанов, вие сте охрана на Иван Михайлов. Разкажете ни как се случи. Това е много любопитно.
Вече ви разказах по-горе, но ке добавам, че ние се запознахме во Полска, кога он бегаше от болгарките тайни служби. Тоа е след престоя му во Турция. Извадиа ни чешки паспорт като на Владо Черноземски, и ни вкараха после во Италия.

Колко близки бяхте?
Той гледаше на мен и брат ми като на свои синове. Освен назе, още само на Вида Боева и Антон Попов се доверяваше, за кратко и на Борислав Иванов, който му беше секретар…

С какво ще запомните Иван Михайлов?
Со фразата: “Пазите Болгария и я припойте Македония кон нея”.

Вие пазихте мемоарите на този велик българин заедно с Методи Димов-Габерот…
Да,  Ванчо диктуваше на Вида Боева и она пишуваше. Ние само сме го пазеле.

Кой е Методи Димов- Габерот?
Той е най-изявеният наш писател во Белгия, а може би во целио свет со своята книга “Габерот”. Затоа му викаме като на здравото дърво- Габерот. Най-изявеният след Ванчо, разбира се…

Македонската патриотична организация (МПО) е продължение на дейността на ВМРО, но в странство. Все пак кажете накратко за историята на МПО, кой го основава, кога и защо?
Организацията е основана през  1922 година во Индианаполис. Първиот конгрес е во Форт Уейн, каде се  помествува музея на ВМРО и редакцията на “Македонска трибуна”. Докато беше жив Иван Лебамов, все беше у ред. Неговиот баща беше първиот касиер на МПО. Но след неговата оставка дойде Крис Иванов и започна МПО да се хлъзнува по наклонетата плоскост: само надоле и надоле.

Вие сте председател на МПО “Тодор Александров”, Брюксел. Каква е дейността, която провеждате?
След организацията МПО “Любен Димитров”, Торонто, ние сме най-болгарското, най-чистото от предавници и най-многобройното, но веке разцепило се МПО. Имаме 11 организации во светот, кои теглат кон Болгария! Дейността не мога да ви описувам во детайли. Но само ке ви кажам, дека имаме вестник “Илинден”. Яз съм заместник-главен редактор.

Имате ли контакт с МПО-тата в Канада и САЩ?
Во Канада со сите, особено со “Пирин” на Александър Караджов и во САЩ со “Костур” во Форт Уейн, където е Георги Лебамов- братот на Иван. После во Бразилия, където брат ми Бранко беше председател и прочие.

По отношение на казуса “Спаска Митрова” имахте ли разногласие? Знаем, че г-жа Алушев, председател на голямото МПО, изгони Лабро Королов и неговото МПО “Швейцария на Балканите”, Торонто, защото застана в подкрепа на Спаска. Каква е вашата позиция?
Нашата позиция е во подкрепа на Спаска. Писале сме, но не разбирам защо не публикуваха нашето писмо. Сега пратихме на “Македонска трибуна” същото писмо. Алушева е на много ниско ниво. Ограничена жена е, коя мисли, дека со боза и толумби ке нахрани организациава МПО. Но така не става!

Алушева се е снимала во заедница со Вирджини Соурсо, католичка, пред македонската амбасада на конгреса на “Обединените македонци” во Вашингтон. Срам и позор за болгарското до скоро МПО?! Баща на Вирджини беше Христо Низамов- чист болгарин, който остави спомени като Ванчовите.

В рамките на ЕС е недопустимо да имаме политически гонения заради етническа принадлежност. Правата на българите в Македония е въпрос, узрял за решение. Какво трябва да се случи, за да се разреши проблемът веднъж за винаги и да започнем на чисто- държавите България и Македония да съществуват като истински партньори?
Требе да сме, първо,  добре икономически. Второ, они да бидат во ЕС и границите нема да имат значение! Трето, но тоа владата не го иска, кога Любчо Георгиевски се врати во политиката, кажувайки, дека е българофил, ке се върне на бел кон като премиер.

При вас в Белгия кои преобладават повече- македонците или македонистите?
Тука почти нема македонисти. Така сме ги подплашиле, че они сами бегат. Обикновените македонци, кои не се мешуват во политиката, не ги гониме. Значи, може да се каже и така: преобладуват болгаромакедонците.

Грижливо ли е българското  дипломатическо представителство за българската емиграция в Белгия? Какви са вашите лични впечатления?
Со другите от Стара Болгария е грижливо, но со назе немат контакт.

Не ви посещават често български политици или дипломати?
Не само че не ни посещават. Они не се интересират от назе.

От какво точно има нужда българската община при вас?
Преди все, от една голема черкова, коя да се нарекува като сите во САЩ: “Macedono-Bulgarian church”. Ние искаме да се зове “Св. Климент Охридски”. Тоа е най-важниот симбол на Македония. 

Какво бихте пожелали на читателите?
Мили мои бракя и сестри, пазете Болгария. Рано или късно вашите деца- от чужбина или Македония- ке се вратат и ке имаме силна и голема, красива страна!


„Притури се планината” вече ще я пеят само в Рая

Няма вече кой да пее на Земята „Притури се планината". Голямата българска певица Стефка Съботинова се пресели в Рая. Народната песен, с новия аранжимент на Жаки Анона , прочу България, стана световен хит, заедно с триото "Мистерията на българските гласове". Талантът й е открит през 1947-ма. Тогава тя е ученичка в Пловдив.
„Тя казваше още, че не обича да мълчи и е яд на хора, които са забравили откъде идват и допълваше „Пази боже сляпо да прогледа". Такава ще я помни прочутата Валя Балканска: - Да й е лека пръстта и да отиде на най-доброто място", кръсти се родопчанката.
Великата българка имаше здравословни проблеми в последно време. Наскоро постъпи в болницата, но според лекарите нямало причина за безпокойство, дори се очакваше да я изпишат тези дни.
Тя оси отиде щастлива във Военна болница, защото любимият й внук Митко я ощастливи с правнук. Напоследък не общуваше с никого извън семейството, тъй като не искаше близки, приятели и почитатели да я виждат безпомощна и безжизнена. Последната й публична поява беше през пролетта. Неузнаваемо отслабнала и доста изморена, тя беше излязла от дома специално заради стария си приятел Иван Иванов-Дядо. Шоуменът, неин мениджър от 18 години насам, беше режисирал "Кабаре" в "София лайф клуб". На финала той обяви, че Стефка е сред публиката. Всички станаха на крака и я аплодираха няколко минути.

Бог да я прости!

Притури се планината - линк


Вл. Шопов : "България извън борда на "Европа 2020"

Провалът на предшественика на „Европа 2020", Лисабонската стратегия, бе един от най-видимите на Европейския съюз. Приета преди десет години с много апломб, тя трябваше да направи европейската икономика най-конкурентната и динамична в света, като в същото време осигури пълна заетост. Тогава тя бе замислена като писта за догонване на Америка, а Европа възприемаше себе си като ключов играч в успешната глобализация.

Сегашната стратегия се прие в коренно различна ситуация на разклатен либерален модел на глобализация, напреднало преразпределение на геополитическо влияние и икономическа тежест, криза на европейския модел на развитие. Нейната задача, без да бъде мислена като социалистическа „десетилетка", е да даде известни контури на бъдещата европейска икономика или посоките на развитие, по които има експертен и политически консенсус.

Прочетете повече ТУК


Л. Королов: Някои разбират от македонския въпрос, колкото магарето от музика

Интервюто може да прочетете ТУК


Пресконференция за представяне на проекта "Заедно срещу младежката безработица", финансиран по Програма "Младежта в действие” на ЕС

На 3 август (вторник) от 12.00ч. до 13.00ч. в Пресклуба на БТА, бул. Цариградско шосе 49 ще се проведе пресконференция за представянето на проекта "Заедно срещу младежката безработица"

Участници: Даниел Панчев – председател на АРГО и  ръководител на проекта, Илиян Янев – Финансист, екип по проекта

Основната цел на проекта е да привлече участници – младежки лидери и младежки работници от различни неправителствени организации от 6 държави – Словакия, Словения, Унгария, Турция, Люксембург и България, които ще имат възможност да се запознаят с възможностите, които предоставят Програма “Младежта в действие”, Евродеск информационна мрежа и др в борбата срещу едно от най – големите съвременни предизвикателства – младежката безработица. Младежите ще придобият и ключови софт скилс умения като успешно презентиране, ефективна комуникация по телефона, как да се държат по време на интервю и др.

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”


Турне в България на Лондонския хор за български народни песни

През август Лондонският Български Хор ще се отправи към България за втори път през десетгодишната си история. През 2005 г. 40 певци и приятели на хора пътуваха до София, Триград и Гела в Родопите, Стара Загора, Пловив и Русе – много публика, емоции и срещи с български състави като Бистишките баби, Ансамбъл «Тракия» и Ансамбъл «Загорче».

Тази година хорът ще пътува в още по-голям състав. Началото на турнето е в Копривщица, където на 7 август хорът ще пее на сцената за чуждестранни състави на фолклорното надпяване. На 8 август от 20 часа предстои концерт на централния площад в Пловдив, а на 10 август, също от 20 часа, пълен концерт в театъра в град Стара Загора. От 11 до 13 август хорът ще гостува на Джаз фестивала в Банско, където ще изнесе пограма на 12 август от 19 ч.


15 души организирано на х. Синаница

15 човека наброяваше групата, която Туристическия клуб към АРГО организира по маршрута х. Вихрен - Муратово езеро - Муратова порта - Синанишка порта - х. Синаница. Това бе първата по-мащабна проява на наскоро създадената структура към АРГО. От името на УС Даниел Панчев изказа специални благодарности на Живко Тодоров, ръководител на клуба, за перфектната организация. Клип от събитието може да видите ТУК


Илинден е!

На 20 юли Българската православна църква почита паметта на св. пророк Илия - един от най-великите измежду старозаветните праведници, могъщ изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра в Единия Бог. Денят на св. пророк Илия е сред най-почитаните от българския народ празници. Много от православните храмове у нас, особено в Югозападна България, носят името му.

Именници са Илия, Илиян, Илко и Илияна.

Този празник носи и друг знак за нас,българите,, свързан с Илинденско- Преображенското въстание от 1903 г. - връхна точка в освободителното движение на българите в началото на XX в

Повече за Илинденско - Преображенското въстание ТУК


На днешната дата – 18 юли, се навършват 173 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

Васил Иванов Кунчев, останал в историята като Васил Левски и Апостола на свободата, се ражда на 18 юли 1837 г. в град Карлово.

На 22 години той става послушник при вуйчо си Василий и таксидиот на Хилендарския манастир в град Карлово и Стара Загора. Няколко години по-късно пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон.

Манастирът обаче се оказва тесен за Апостола на свободата. През 1962 г. той заминава за Сърбия и взема участие в Първата българска легия на Раковски. Там той изпъква както с физическите си умения, така и с интелектуалните си способности. Именно там той получава и прякора си „Левски” заради лъвския скок по време на военните упражнения.

Пет години по-късно Васил Левски е определен за знаменосец в четата на Панайот Хитов, а след това постъпва във Втората българска легия на Раковски.

През 1968-1969 г. Апостолът полага основите на Вътрешната революционна организация (ВРО). Обикаляйки редица български селища, той въвлича най-добрите и будни българи в каузата си по изграждането на революционни комитети.

През лятото на 1969 г. Левски се връща в Румъния и там, заедно с Любен Каравелов, участва в създаването на Българския революционен централен комитет (БРЦК). До края на живота си Апостолът се посветява на мисията по организацията на революционните комитети и подготовката за освобождението на България.


АРГО и сдружение "Тук - там" ще си сътрудничат

Сътрудничеството между двете организации ще е насочено към работата с българските общности зад граница, както и към училите в чужбина и завръщащи се в Родината наши сънародници. Първата мащабна съвместна проява се планира за м. септември.


Излезе втори брой на тримесечното издание АРГОменти

Може да го изтелите ТУК


160 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. АРГО ще отбележи годишнината с поднасяне на цветя в родния град на поета - Сопот.

Аз пях за България, защото я обичах;
аз насаждах в младите души вяра и
обич към своето, защото бях син на България.
                Ив. Вазов


Завърна се още една група от Турция

Групата на АРГО взе участие в международния проект „Healthyouth - Healthyfuture” по програмата на ЕС „Младежта в действие”. Проектът бе проведен в периода от 05 до 13 юни в Далян, Турция. От България бяха изпратени петима човека. Другите страни партньори в проекта бяха Белгия, Полша, Словения, Унгария и организаторите от Турция. Основната идея на проекта беше младите хора, участващи в него, да развият навици за здравословен начин на живот чрез запознаването им с различните въможности за здравословно хранене и поддържане на здравето чрез различни видове спорт. Програмата на проекта включваше семинари на теми свързани със здравословния начин на живот и тренировки по пилатес, айкидо, плажен волейбол и други. В програмата бяха включени и посещения на античния град Каунос, плажа Изтузу, на които гнезди защитеният вид морски костенурки Caretta-Caretta, разходка по река Далян с лодка и други.


ЮЛСКИ ЛЕКТОРАТ
“Модерни направления във физиката”

Лекторатът е организиран от Софийския клон на СФБ и е предназначен за учители, студенти и ученици с повишен интерес към физиката. Пълната програма може да изтеглите от ТУК


Анкета: Българите в чужбина и участието им в изборите в България?

http://www.eurochicago.com/2010/06/anketa-balgarite-v-tchuzhbina-i-utchastieto-im-v-izborite-v-balgariya/


Местата по ПМС 103 за 2010 г.:

ТУК и ТУК


Завърна се наша група от Турция

АРГО взе участие в международен проект "Working with open air tools" по програма на ЕС "Младежта в дейтвие" . Проекта бе проведен в периода от 3 до 11 юни в региона на Чанаккале - Турция. От България бяха изпратени четирима човека. Други страни партньори бяха Испания, Литва, Полша, Гърция и Турция. В програмата на проекта освен дейности за подобряване на работата в екип, бе включено и посещение на античните градове Асос и Троя.


Откриха парка на Военната академия в София

Паркът е на площ от 70 декара. През лятото градината ще е отворена за разходки от 7,30 до 20,30 часа, а през зимата от 9 до 17, 30 часа.


Чалга, цици и гюбеци пред църквата! Какво му трябва на човек?

Да си въртиш задника в ритъма на анадолски кючек точно пред храм е твърде показателно за посоката, в която вървим.

Признавам си, че не слушам чалга. Пробвах един-два пъти от любопитство, но винаги някъде след 20-та секунда раздразнение към чутото се надигаше в душата ми. Текстовете на песните ми се струваха по-елементарни и от диалог в хард порно, а ориенталските ритми и чупки ме караха да се пренеса във вмирисан на дюнер анадалоски битак. Гадно! Сигурно и затова, когато разбрах, че пред храм-паметника „Свети Александър Невски” в София се е състоял чалга концерт се ядосах.

Едва ли организаторите на поп-фолк мероприятието са толкова интелектуално способни, че да подберат нарочно именно пространството пред храма. По-скоро са го направили, защото е удобно, пък и вече им е трудно да напълнят стадион. Но пък не е зле мислещата част от обществото ни да си зададе въпроса: „Не е ли твърде символично да се проведе такъв концерт пред един от най-големите български символи?”

Да, символично си е отвсякъде! Този концерт за пореден път показва, че някои българи са готови да се изхрачат върху себе си, върху историята на народа си, върху предците си, само за да си направят кефа. Да си въртиш задника в ритъма на анадолски кючек точно пред църква е твърде показателно за посоката, в която вървим. Всъщност една част от нашия народ никога няма да отиде в Европа, тази частица се срамува и плаши от Европа, тя не знае и не иска да знае, че държавата ни е една от основателките на европейската цивилизаци. Тази частица се чувства комфортно в Ориента и непрекъснато ни дърпа натам. Тегли и влачи към място, където няма правила, няма амбиция, няма мечти. Опитват се да ни завлекат в блатото, където до гушата си затънал в некадърност, хленчове, мрънкане, мързел, бездушие. В този Ориент единствените блянове са свързани с това да си сложиш силикон в циците, да носиш тежки ланци и да бъдеш мутра или пазач на мутра, и разбира се да отидеш на чалга концерт, където да кючекчийстваш на воля. Натам вървят някои нашенци, защото е по-лесно.

Това си е тяхно решение. Само нека не обиждат останалите като си провеждат мероприятията пред символите на България. Нека се събират по поляните извън градовете, да си слушат чалгата, да си четат интервютата на Азис в американски вестници, да се хвалят със силиконовите си цици, но да не се бъзикат с българщината!

Източник : http://www.mislibg.com/?p=414


БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ СЕ СЪБИРА ВЪВ ВАРНА

Третата национална младежка среща “Младежка заетост” ще се проведе в  курортен комплекс Слънчев ден, край гр. Варна в периода 9-13 юни 2010г. Събитието е част от кръга консултации, които се провеждат във всички страни -членки на ЕС по приоритетите на Испанското председателство на ЕС, и е утвърдено като най-престижния младежки форум в България. Над 190 участници и гости ще дискутират младежкото предприемачество, кариерното развитие, образованието, правата и задълженията в трудовата заетост и младежки политики за заетост, които следва да бъдат включени в националния доклад на страната ни, предлагащ конкретни мерки, които следва да бъдат предприети.
Гости на събитието ще бъдат Петя Евтимова - зам. министър на образованието, младежта и науката; Ивайло Калфин и Дамиан Абад - членове на интергрупа МЛАДЕЖ на Европейския парламент; Фин Денстад - представител на Европейската комисия, Ксения Константину - зам. председател на Европейския младежки форум, представители на Националните младежки съвети на Великобритания, Испания, Хърватска и Литва.  Гости са и представители на най-мощната младежка структура на Европа – Европейски младежки форум.

Повече информация ТУК


Сватби и бебета бележат средата на годината в АРГО

Преди няколко дни зам-председателят на АРГО адв. Ники Вълков стана горд татко на момче. Честито от името на целия АРГО екип !

Съвсем наскоро предстои още един приятен повод - сватбата на нашите колеги Ники Николов и Александра Йосифова.


АРГО подаде всички необходими документи и отчети съгласно действащото българско законодателство

Всички необходими отчетни документи са подадени в срок - към НСИ, НАП, Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

Годишния доклад за дейностите ни за 2009г. може да бъде изтеглен от Файловия център


АРГО с одобрен проект

АРГО спечели финансиране от фондовете на ЕС за своя проект "Заедно срещу младежката безработица". Сдружението е водеща организация (ВО), а партньори са организации от Словакия, Словения, Унгария, Турция, Люксембург и България.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

Върви народе възродени, към светла бъднина върви
 с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови.
     

http://vbox7.com/play:98d1a970

Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг за първи път.
   Думи, които често пъти изговаряме наизуст без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят.

24 май не е просто поредния официален празник - това е денят, в който всеки българин може да изкрещи с пълно гърло, че е горд потомък на нация, заемаща стратегическо място в историята на Европа.

24 май е символ на достойнство, традиция и духовност.

   Достойнство, защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света. Даваща самочувствие, образованост и културна независимост на "вси славяни".
   Традиция - най - дълго празнуваният ни празник в историята - вече повече от 200 години.
   Духовност - празник не на политици и военни, а на културата и науката. На хората градящи устоите на нацията, на хората даващи ни идентичност и на тези, които възпитават поколенията след нас.


В навечерието на един от най-светлите български празници - 24 май, наш представител се срещна с български емигранти в Канада

На 23 май Стоян Христов от АРГО се срещна с представители на българската емиграция в Канада и по-специално МПО секцията в Торонто. От името на АРГО той предаде книги, дискове, плакати и материали за България и разбира се портрета на Св. Св. Кирил и Методий. Акцията е част от кампанията на АРГО "Българската идентичност", целяща съхраняване на българския дух зад граница.


Природозащитници: Човешката дейност в НП „Пирин” може да е причина за придошлите води на река Глазне в Банско

Тежките последствия от придошлите води на река Глазне в Банско най-вероятно са резултат и от човешка дейност в Национален парк Пирин, предупреждават от коалиция „За да остане природа в България”.

През последните години в сърцето на Национален парк Пирин бяха изградени нови ски писти и съоръжения. Обезлесени бяха близо 250 хектара девствени гори по стръмни терени във високата част на планината. Голяма част от просеките са в пъти по-широки от разрешеното, а за половината нови писти няма въобще необходимите оценки за въздействие върху околната среда, припомнят от коалицията.

Продължителните обилни валежи са най-честата причина за преливания на реки, но обезлесяването вследствие изсичането на гори за ски писти също може да е сред основните причини за наводнението в Банско. Горите със своите дървета и повърхност на листата и дебелата рехава горска постилка попиват голяма част от влагата при дъжд. За разлика от тях по утъпканите писти цялата вода изтича веднага по повърхността към най-близката река.

Намаляването на тревното покритие и увреждането на почвения слой след строежа на писти, както и утъпкаване на почвите в ски зоната също намаляват възможностите за естествено попиване при сериозни валежи и увеличават значително прииждането на реките.

Стесняването на речното корито чрез диги, за да се отвоюва допълнително пространство за застрояване, води до намаляване на обема, който може да поеме допълнителните количества вода.

При използването на изкуствен сняг за ски пистите се натрупва повече снежна покривка от естественото и съответно по-голям отток при нейното разтапяне, смятат експертите на коалицията.

„За да остане природа в България” се обръща към Министерство на околната среда и водите за проверка доколко се спазват условията на концесията на ски зона Банско в Национален парк Пирин. Наскоро изчисления по сателитни снимки показаха, че е възможно използваната площ от националния парк за ски зона да е два пъти по-голяма от договореното в концесията, добавят от коалицията.

Източник : Блулинк


Международен форум по създаването на Национален младежки съвет в България

На 31 май 2010 г. от 13.00 ч., в аулата на Нов български университет, гр. София, ще се проведе Международен младежки форум във връзка с предстоящо формиране на Национален младежки съвет в България. По време на форума ще бъде представен опитът на Франция в създаването и функционирането на успешна малдежка политика и Национален младежки съвет, както и добри европейски практики в тази сфера.
Представители на Министерство на младежта - Франция, френския национален младежки съвет, Министерство на образованието, младежта и науката на Република България и експерти към Европейската комисия ще споделят изводите си за успешна младежка политика.

За участие са поканени представители на младежки организации. За повече информация и заявка за участие можете да получите на на ел.поща: youth.forum.31may@gmail.com, до 25 май 2010г.

Форумът е организиран с подкрепата на МОМН и финансовата подкрепа на Френския културен институт и Нов български университет.

От ТУК може да свалите Формата за регистрация:

http://www.youthbg.net/sites/www.youthbg.net/files/imce/Registrationna_forma_31_05.doc

От ТУК може да свалите ПОКАНАТА за събитието:

http://www.youthbg.net/sites/www.youthbg.net/files/imce/Pokana_31_05.pdf

Форумът ще се проведе на: 31 май 2010г., 13.00ч. в Нов български университет, аула Адрес: Ул. Монтевидео 21


Парк "Витоша": реализирането на ски зона Алеко ще причини необратими увреждания

Изключително обезпокоителни са резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното въздействие върху горите и земите от горския фонд на територията на Природен парк Витоша, върху антропогенното натоварване, ерозията и върху защитените местообитания в парка, съобщават от дирекцията на парка. Предварителната оценка на въздействието е направена през март 2010 г. от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД по поръчка на ПП "Витоша".

Според проучването при реализацията на проекта на фирма "Витоша ски" ще бъдат изсечени 33 490 дървета, ще бъде застроена площ от 1 650 дка, 270 дка вододайни зони и 1 380 дка Натура 2000 местообитания ще бъдат засегнати, 166 дка ще бъдат застроени с писти и лифтове морени.

По отношение на очакваното антропогенно натоварване, ерозията и увреждането на защитени местообитания заключението на предварителната оценка е, че реализирането на проекта ще причини необратими увреждания върху биологичното разнообразие и ландшафта в района на център „Алеко”.

Анализът на предвидените в проекта трасета за някои писти и лифтове, проектирани по границите на резерватите „Торфено бранище” и „Бистришко бранище” показва, че изграждането им би имало пряко негативно въздействие и върху самите резервати.

За Специализирания подробен устройствен план за туристическа и ски зона „Алеко” инвеститорът „Витоша ски” АД не е представил в ДПП Витоша проектна документация. Поради този факт оценката е извършена на база косвена и непълна информация и оценителите смятат, че реалното негативно въздействие от реализацията на плана ще бъде по-значимо, отколкото показват резултатите от анализите.

Източник : Блулинк


Завърна се наша група от проект в Турция

На 16.05.2010 членове на АРГО се завърнаха от Чанаккале-Турция, където взеха участие в трейнинг курс наречен ”International kitchen”. Александър Радонов, Юри Апостолов, Диньо Господинов и Ани Тодорова имаха възможността да приготвят и представят някой от традиционните български ястия. В курса взеха участие групи от Каталония, Италия, Литва, Полша и България. Всяка от страните трябваше да приготви характерни за страната си ястия и да ги представи пред другите за дегустация.
Участниците в тренинг курса имаха възможността да опитат таратор, пилешка кавърма, шопска салата и родопски клин. Според отзивите им - българската кухня е здравословна, вкусна и уникална. Комплиментите бяха получени под формата на празни чинии и доволни усмивки


Стоян Христов се завърна от проект в Дания

В периода 28.4 -07.05 в северна Дания се проведе работното ателие "Footprints(Отпрчатъци)". В него взехме учатие над 20 младежи от 12 Европейски страни.
Целта на събитието беше да се обенят знания и опит в опазването на околната среда. Проведоха се среия от лекции и дискусии на екологична тематика. Всеки от участниците паказа кратък материал за локален проблем или разрешение на такъв а също така представи държавата си със специфична хрна/напитка по време на междукултурната вечер. Имахме възможноста да посетим най голения океанариум на северно море. Живяхме два дена във "природно чулище", прези които ние приготвяхме собственоръчно всичката си храна , спахме под открито небе и създохме различни сечива от дърво и желязо.


НЕ на ликвидацията на БАН !

Опитът за ликвидиране на БАН чрез планираната от МОНМ национализация на нейните научни институти и иновационни центрове, ще има фатални последствия за българската нация и наука и е равносилно на национално предателство.

Подкрепете като се присъедините в FB групата на адрес

http://www.facebook.com/group.php?gid=119204978111146


Ив. Димитров: Медиите са зависими от МВР, политически структури и мафия

Пълното интервю четете ТУК


Честито! От днес ни следят законно в интернет

От днес са в сила промените в Закона за електронните съобщения, с които се разрешава проследяване на интернет трафика за предотвратяване на тежки престъпления. Достъпът до данните ще става само с разрешение на съдия.

Заради силната обществена реакция, МВР смекчи първоначалното си намерение за тотален трафичен контрол онлайн.

Сега интернет доставчиците и мобилните оператори ще имат 3 денонощия, за да предоставят на ДАНС, МВР и Националната разузнавателна служба поисканата им информация, но само ако председател на Районния съд или упълномощен от него съдия е преценил, че искането е за предотвратяване и разкриване на тежко престъпление или за разследване на компютърно престъпление.

Съдържанието на съобщението, обаче няма да се разкрива.

Интернет доставчиците и мобилните оператори са длъжни да пазят сведенията за трафика година.

Ако в 6-месечен срок получените данни не бъдат използвани за образуване на досъдебно производство, те задължително ще се унищожават. Това е записано в закона.

Комисията за защита на личните данни ще наблюдава дейността на операторите, а парламентарна комисия - тяхното използване и унищожаване. Комисията ще има и задължението да уведомява служебно гражданите за неправомерна намеса в личния им живот.


9 май - Честит Ден на Европа!

На този ден в Париж френският министър на външните работи Робер Шуман прочита пред международната преса декларация, в която се призовават Франция, Германия и други европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа стъпка към европейска федерация“.

Той предлага да бъде създадена наднационална европейска институция, която да управлява въгледобивната и стоманодобивната индустрия - сектор, който по това време е бил в основата на военната мощ. Страните, към които той отправя призива си, почти са се били унищожили взаимно в ужасен конфликт, оставил след себе си чувството на материално и морално опустошение.

Затова всичко започва на този ден. Честит празник българи и европейци!


Изкачихме Черни връх, с което отбелязваме Дните на младежката активност

Над 15 човека, разделени в два отгборя покориха Черни връх, с което ние от АРГО отбелязваме Дните на младежката активност. Снимка от върха може да видите тук


"Приятелство без край" за Гого доказа, че сме живи!

Гого от „Тоника” се разболя, помоли за помощ и я получи. По най-възхитителния, най-човешкия, най-щедрия начин. Доказа го концертът в зала едно на НДК. Доказаха го всички родни изпълнители и музиканти, които излязоха на сцената.

Доказаха го четири хиляди души в залата и сигурно над милион пред телевизорите.

По-велико нещо не беше се случвало в тази държава от години. Без казионни слова, без лицемерни призиви на политици и държавници, българинът показа, че благотворителността е в сърцето му и не всичко е загубено.

В продължение на три часа любимците на няколко поколения демонстрираха дух, талант и съпричастност. 180 минути държавата живя без чалга, без Биг брадър, без реалити шоута, силиконови цици, кухи лейки пред камерите, миски, звезди за по 5 минути, всезнайковци и пийпълметричните сметки на шепа богати социолози. И тази държава бе прекрасна! А най-хубавото беше, че в НДК липсваха всички втръснали ни представители на елита. Дори Вежди Рашидов не се направи на началник, а седеше кротко където му е мястото – сред публиката.

Така се прави благотворителност. Запомнете тази вечер - 26 април 2010 г. Това е паметна дата.

Нацията е будна.

Нацията е умна.

Нацията знае кого и как да подкрепи.

Това бе всенароден референдум, иницииран и проведен от самите хора.

Утре отново ще потънем във всекидневните крамоли, задръствания, улични дупки, лъжи, измамни обещания, кризи и несполуки. Може. Но ще ни остане светлината от концерта за Гого. Тя няма да угасне лесно. Няма начин.

Един открит урок, толкова чакан и желан. Един жест към Гого, но и към всички българи. Защото всички сме тежко болни и имаме нужда от помощ, от подкрепа. На хората до нас...

Да си я дадем

Източник : Фрогнюз


По случай Дните на младежката активност АРГО организира изкачване на Черни връх

Повече информация може да прочетете ТУК


Българите от Западните покрайнини потресени от Цачева

http://society.actualno.com/news_295147.html


Наши хора участваха по проект в Хърватска

От 10 до 19 април 2010г. Юри Апостолов и Цветан Костурков представиха АРГО и България по проект в Хърватска. Освен тях участваха организации от Германия, Швеция, Ирландия, Румъния, Латвия и др. CHANGE!” беше обучение, целящо да даде възможност на младите хора да използват театъра като средство за включване в обществото. През деветте дни всички 31 участници сподeляха информация, изследваха и откриваха нови пътища  за осъществяването на дейности в полето на  социалното включване базирани на театъра или по-конкретно Theatre of  the oppressed – Augusto Boal.


Гражданска инициатива "Без Дим" пред парламента: "Искаме да дишаме"

Около сто души с плакати, обозначаващи зона без тютюнев дим, протестираха пред парламента срещу желанието на управляващите да отменят забраната за пушене на обществени места. Тя трябваше да влезе в сила от първи юни 2010 г.

Гражданите посрещаха депутатите със скандиране: "Искаме да дишаме" и "Не на отмяната на забраната". Те им поднасяха и кафе, за да усетят вкуса и аромата на кафето без цигара.

"Когато в заведенията престане да се пуши, пушачи и не пушачи ще получат най-накрая правото си на избор. В момента тези, които не пушат и другите, на които една цигара е достатъчна, не могат да избират. Ако са в заведение, те искат или не, пушат пасивно през цялото време. Дори за час това прави много цигари", коментира Павел Антонов от протестиращите.

В открито писмо, изпратено от гражданската инициатива до премиера Бойко Борисов се казва: "Надяваме се, че като Министър–председател на Република България, който се разграничава от досегашния начин на управление и който се стреми да води открита и ефективна политика, съобразена с общественото мнение и европейските ценности, ще приемете предизвикателството, с което ще подкрепите запазването и спазването на пълната забрана за пушене на обществени места".

Източник : Блулинк


Черпят кафе без цигара пред парламента утре

http://news.zapernik.com/157522.html


АРГОменти Q1 януари- март 2010

Четете ТУК


Е. Кирилов: Скопие симулира желание за присъединяване към ЕС

http://frognews.bg/news_22158/E_Kirilov_Skopie_simulira_jelanie_za/


Сълзица от радост - песен за нашите сънародници зад граница

http://www.youtube.com/watch?v=j_4B8dJoHoA


Зелени дни в София

http://www.predizvikatelstva.com/zeleni/index.php


Civil Society Forum 2009 Bratislava

Пълен текст от заключенията на провелия се в края на миналата година в Братислава Civil Society Forum може да прочетете ТУК


Становище за трагедията с Александър

Пълен текст на писмото до Б.Борисов може да прочетете ТУК


Българският Великден - 150 години по-късно

Тази година Възкресение Господне съвпада с честването на 150 годишнината от историческия 3 април 1860 г., когато в дървената тогава църква „Св. Стефан" на Българската църковна община в Цариград по време на Великденската литургия епископ Иларион Макариополски, по-късно Търновски митрополит, не споменава името на гръцкия патриарх Кирил, под чиято юрисдикция се намирал целият диоцез на БПЦ в Османската империя. Това според канона означава отричане на неговата власт. Последствията за Иларион Макариополски и владиците, които са го подкрепили – Паисий Пловдивски и Авксентий Велешки, са заточение в манастира „Света гора”. Това става с решение на Патриаршията в Цариград. С тази постъпка обаче българите поставят началото на борбата за независима църква. Резултатът идва след цяло едно десетилетие, когато със султански указ, на 28 февруари 1870 г. се създава Българската екзархия. Величавото събитие е подробно описано от покойния проф. Тончо Жечев в книгата му "Българският Великден или страстите български".


Христос Воскресе!


АРГО кандидатства със свой проект към програма Младежта в действие на ЕС

Темата на проекта е "Заедно срещу младежката безработица" като освен АРГО, която е водеща организация, партньори са НПО от Словакия, Словения, Унгария, Турция, Люксембург и България. Резултатите от селекцията се очакват да излязат към началото на юни.


Даниел Панчев бе гост на Втората Национална конференция на ПП "Общество за нова България" , провела се в Русе

На 27 март Даниел Панчев участва във втората национална конференция на "Общество за Нова България", която се проведе в х-л Рига, гр. Русе. Председателят на АРГО поздрави делегатите и им пожела да продължат да работят за "една модерна, демократична...една Нова България". ОНБ ще търси диалог с формации със сходни виждания, с които да работи за реализирането на основната цел на партията - Европеизацията на страната.


Среща с евродепутата Евгени Кирилов

На 26 март бе проведена среща с евродепутата от ПЕС Евгени Кирилов. На срещата бяха коментирани актуални за България и Европа теми. Присъстващите бяха запознати и с действията, които ще предприемат след Великден българските евродепутати по казуса "Спаска Митрова" .


МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС „PLURAL+”

Инициативата на ООН Алианс на цивилизациите стартира второто издание на международния фестивал-конкурс „PLURAL+”. Идеята на този проект, подкрепен от Международната организация по миграция, е да насърчи заснемането и представянето на кратки видеофилми, посветени на въпросите на миграцията и многообразието.
Във фестивала могат да участват подрастващи и младежи на възраст от 9 до 25 години, като изпратят до 30 юни 2010 г. заснети от тях кратки видеофилми (с продължителност от 1 до 5 минути), в които изразяват мнения, споделят опит, правят предложения по въпросите на миграцията и интеграцията.
Информация относно условията за участие в конкурса, критериите за оценка, процедурата на селекция и награждаване и др. е публикувана на електронната  страница www.unaoc.org/pluralplus.


Часът на Земята 2010 - 27 март (събота), 20.30 ч

Изключи светлината, включи се

Започнал като кампания, приканваща жителите на Сидни да угасят осветлението за един час, "Часът на Земята" се разрастна и стана една от най-сериозните световни инициативи за борба с климатичните промени.

"Часът на Земята" започна през 2007 г. в Сидни, Австралия, където 2,2 милиона домакинства и фирми угасиха осветлението си за един час, за да покажат, че е време да се предприемат реални стъпки срещу промените в климата.

През 2008 г. това събитие стана глобално движение с повече от 100 милиона участници в 35 държави.

През 2009 г. в "Часът на Земята" се включиха 4189 града в 88 държави.


По повод публикацията на в-к Дума «Кой набеди Спаска Митрова за национална героиня»

http://www.eurochicago.com/2010/03/otchakvame-sadat/


Доц. Пламен Павлов: Едно от хилядите куриозни превъплъщения на македонизма в интернет

http://www.focus-news.net/?id=n1360720

Новини Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

©2010 Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество. Всички права запазени.