Начало
За нас
Новини
Галерия
Форум
Файлов център
Документи
Подкрепете ни
Връзки
За контакти

 


 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А
За свикване на Общо събрание на членовете на
“Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на “Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 11.09.2020 г. в 19 ч. в гр.София, ул.„Генерал Кутузов” N 23А, ет. 1 при следния дневен ред:

  1. Доклад на УС за дейността на сдружението през 2017, 2018 и 2019 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на УС за дейността на сдружението през 2017, 2018 и 2019 г.
  2. Промени в Устава на сдружението; Проект за решение: ОС приема предложените от УС промени в устава на сдружението;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 г.;
  4. Освобождаване на членовете на УС и избиране на нови членове на УС; Проект за решение: ОС освобождава от длъжност членовете на УС и избира нови членове на УС
  5. Прекратяване на членството на членове на сдружението. Проект за решение: ОС гласува за прекратяване членството на членове на сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 20 часа на същото място при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете всеки работен ден на посочения адрес.

Поканват се членовете на асоциацията да вземат участие в Общото събрание.


Иван Кожухаров с цикъл от обучения в София

Известният наш алпинист Иван Кожухаров ще изнесе цикъл от обучения пред студенти в Икономическия университет в София.


Фондация "Карин дом" с благодарност за направено дарение

В края на 2015г. със средства на АРГО бяха закупени детски картички и календари, с които подпомогнахме Коледната кампанията на фондация "Карин дом" - Варна.

През м. февруари получихме мейл от "Карин дом" с отчет за набраните средства, който може да прочетете ТУК


Д-р Ковачев с писмо до министрите Митов и Калфин

Евродепутатът д-р Анрей Ковачев изпрати писмо до министрите на външните работи и на труда и социалната политика с настояване да се защитят правата на нашите сънародници, работещи в Тунис. Пълният текст на писмото може да прочетете ТУК


АРГО организира Концерт на проф. Тодор Петров от Тунис в Културен център "Красно село"

Четете тук

©2018 Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество. Всички права запазени.