Начало
За нас
Новини
Галерия
Форум
Файлов център
Документи
Подкрепете ни
Връзки
За контакти

За нас

 

АРГО е независимо, неполитическо младежко сдружение, регистрирано в София през 2005 г.

МИСИЯ

АРГО работи за ефективно прилагане на принципите на добро демократично управление активизирайки младите хора чрез осигуряване на информация, обучения, организиране на събития по проблемите на доброто управление и участие в консултативни органи на национално и местно ниво.

ВИЗИЯ

АРГО е екип от млади експерти в различни сфери,  работещ успешно за утвърждаване правото на гражданите  на добро демократично управление чрез активното включване на младите в процеса на вземане на решение

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическа цел 1: Активизиране на гражданското общество чрез активното включване на младите хора от България за отстояване правото на гражданите на добро управление

Стратегическа цел 2: Разработване и реализация на младежки дейности и политики

Стратегическа цел 3: Повишаване информираността на младите хора за ролята и значението на гражданското общество и неговите структури и популяризиране на различни младежки и граждански инициативи

Стратегическа цел 4: Обединяване на енергията на българите от страната и чужбина и използване на техните знания, умения и експертен потенциал за превръщането на РБългария в достоен член на ЕС

©2010 Асоциация за изследване и развитие на гражданското общество. Всички права запазени.